top of page
logó.JPG
Skólareglur 

Skólareglur Djúpavogsskóla eru í anda Uppeldis til ábyrgðar.

 

Hlutverk skólans er að:

 • Hlú að öruggu námsumhverfi

 • Vinna eftir skýru verklagi varðandi meðferð agamála með það að leiðarljósi að:

  • hjálpa einstaklingum að læra af þeim mistökum sem þeir gera varðandi hegðun og samskipti

  • hjálpa þeim að líta í eigin barm og ná betri stjórn á eigin hegðun

  • styrkja þá í að  takast á við mistök sín á uppbyggilegan hátt

 

Skólareglur gilda í öllu starfi skólans, frímínútum, íþróttahúsi, mötuneyti og skólaferðalögum.

 

Hlutverk nemenda og starfsfólks er:

 • að mæta stundvíslega og vel undirbúin í skólann.

 • að sýna hvert öðru viðringu og tillitsemi.

 • að virða mörk annarra. 

 • að ganga vel um skólann, eigur okkar og annarra. 

 • að koma á réttum tíma í allar kennslustundir.

 • að bera ábyrgð á eigin námi og vinnu í skólanum.

 • að taka ekki með sér sælgæti eða gosdrykki í skólann, nema annað sé ákveðið.

 • að nota ekki tóbak, rafrettur eða önnur vímuefni í og við skólann og hvar sem við erum á vegum skólans. 

 • að bera sjálf ábyrgð á verðmætum sem við veljum að taka með okkur í skólann.

 • að beita ekki ofbeldi af neinu tagi.

 • að fara ekki út fyrir skólalóðina nema með leyfi. 

 • að móta bekkjarsáttmála á hverju hausti og virða hann.

 • að nota ekki símann á skólatíma nema annað sé tekið fram.

 

Óæskileg hegðun

Óæskileg hegðun er sú hegðun sem ekki er í takt við sáttmála og skólareglur hér ofar. 

 

Viðbrögð við óæskilegri hegðun:

 1. Viðkomandi starfsmaður eða kennari ræðir við nemandann um hegðunina. Í anda uppbyggingarinnar fær nemandi tækifæri til að ákveða hvernig hann vill bregðast við í svipuðum aðstæðum næst. 

 2. Kennari eða starfsmaður lætur umsjónakennara vita og atvikið er skráð í Mentor. 

 3. Umsjónarkennari metur hvort:

  • hringja þarf í foreldra

  • kalla þarf á foreldra í viðtal. 

  • kalla þarf á foreldra með skólastjórnanda í viðtal.

 4. Uppbygging – umsjónarkennari vinnur uppbyggingaráætlun með nemanda ef hann sýnir ítrekað óæskilega hegðun. 

 
Skýr mörk – óásættanleg hegðun

Hegðun er annars vegar ásættanleg og hins vegar óásættanleg. Þarna á milli er dregin marklína, sem við köllum skýru mörkin.

Þetta eru skýru mörkin sem við höfum sett okkur. 

 

 • Við förum yfir skýru mörkin ef við beitum ofbeldi/líkamsárás

 • Við förum yfir skýru mörkin ef við sýnum ógnandi hegðun eða erum með alvarlegar hótanir.

 • Við förum yfir skýru mörkin ef við vinnum skemmdarverk á eigum skólans eða annarra.

 • Við förum yfir skýru mörkin ef við stelum frá skólanum eða öðrum. 

 • Við förum yfir skýru mörkin ef við sýnum einkastaði okkar (kynfæri og rass)

 • Við förum yfir skýru mörkin ef við notum vopn, eldfæri, ávana- og fíkniefni.

 • Við förum yfir skýru mörkin ef við fáum annan nemanda til að framkvæma eitthvað af ofangreindu.

 

Viðbrögð þegar farið er yfir skýru mörkin 

 • Ávallt vísað til umsjónarkennara/skólastjórnenda.

 • Hafa samband við foreldra og láta sækja nemanda.

 • Gera uppbyggingaráætlun með foreldrum þegar nemandi kemur aftur.

 • Skólastjórnandi ber ábyrgð á eftirfylgni með því að dagsetja annan fund með foreldrum og nemanda í uppbyggingaráætlun. 

 

Við alvarleg og ítrekuð brot getur nemanda verið vísað úr skóla á meðan mál hans er í vinnslu. Líkamlegar refsingar eru óheimilar. Starfsmönnum skóla er óheimilt að beita aflsmunar nema nauðsyn krefji til að stöðva ofbeldi eða koma í veg fyrir að nemandi valdi sjálfum sér eða öðrum skaða eða eignatjóni. Í tilvikum sem þessum skal ávallt greina foreldrum/ forráðamönnum tafarlaust frá málavöxtum. Eineltismál og önnur ofbeldismál eru umsvifalaust tekin fyrir.

 

 

Skólasókn og leyfisveitingar:
Hlutverk foreldra
 • Foreldrar bera ábyrgð á
  námi barna sinna.

 • Foreldrar sjá til þess að
  nemendur mæti á réttum
  tíma í skólann með þau
  gögn sem ætlast er
   til.

 • Foreldrar upplýsa skólann
  um breytingar á högum
  nemandans þannig að
  skólinn geti brugðist sem
  best við.

 • Leyfi í 1-2 daga skal sækja um til umsjónarkennara, símleiðis eða með tölvupósti.

 • Leyfi í 3 daga eða fleiri skal sækja um til skólastjóra á þar til gerðu eyðublaði.

 • Foreldrar senda nemendur í skólann með hollt og gott nesti.

 • Skólinn leggst eindregið gegn því að nemendur fái undanþágu frá skólasókn nema það sé mjög brýnt. Fari óútskýrð skólasókn nemenda undir 85% er litið svo á að um brot gagnvart barninu sé að ræða og mun skólastjóri tilkynna barnavernd um málið.

 

Frímínútur:

 • Nemendur í 1. - 7. bekk eru úti í frímínútum nema veður hamli eða annað sé ákveðið. 

 • Nemendum í 8. - 10. bekk er heimilt að vera inni í frímínútum en þeir hvattir til að nýta tímann til útiveru.

 

Tekið er tillit til barna sem þurfa sér úrræði. 

skólareglur g.jpg
símareglur.png
bottom of page